‘De Aventurijn kunstbemiddeling’ is zich bewust dat ook zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt. Daarom zal jaarlijks de netto-opbrengst van de verkoop van enig object besteed worden aan een goed doel. Dit keer is, in goed overleg met het Bestuur van Stichting Leergeld, besloten de netto-opbrengst te schenken aan “Leergeld Epe”.

Waarom “Leergeld Epe” ?

Stichting Leergeld Epe e.o. is lid van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (LgN) en conformeert zich aan de landelijke doelstelling en werkwijze (zie www.leergeld.nl).
Het doel van Stichting Leergeld is:

  • Voorkomen dat kinderen door gebrek aan financiële middelen van hun ouders in een sociaal isolement terechtkomen.
  • Dat geldgebrek geen reden mag zijn voor al of niet deelname aan activiteiten die voor de vorming van het kind (w.o. het ontwikkelen van sociale vaardigheden) van groot belang zijn.
  • Voorkomen dat uitsluiten of zich uitgesloten voelen betekent dat deze kinderen in een mogelijk sociaal isolement terecht komen, met de nodige consequenties voor henzelf en voor de maatschappij.

Zondag 11 maart 2012 was het tijdens een gezellige ‘veiling’ mogelijk een bod uit te brengen op twee ingebrachte kunstwerken: de gefusede “Nieuwe Hoed” van glaskunstenaar Louis la Rooy en de gesigneerde print van het schilderij “Masker” van Ans Markus. De Aventurijn kunstbemiddeling is beide kunstenaars zeer erkentelijk voor het ter beschikking stellen van deze kunstwerken voor het goede doel. De veilingmeester Fokko Andringa, voorzitter van Stichting Glaskunst, heeft men veel verve het publiek aangezet tot bieden. Uiteindelijk kon Margriet Pleiter, eigenaresse van De Aventurijn kunstbemiddeling, een cheque overhandigen aan Piet Verhagen, voorzitter van Stichting Leergeld Epe, van Euro 775,–.
Enkele leuke foto’s ter afsluiting van deze bijzondere veiling.

Al eerder plaatste weekblad Veluweland een artikel over deze veiling >> zie hier.

De Aventurijn kunstbemiddeling zal trachten regelmatig een goed doel een extra gift te schenken. Helpt u ook mee. Bedankt.

osta viagra netistä Cialis Nederland Acheter Cytotec France comprar cytotec sin receta comprar priligy sin receta Priligy kaufen Acquistare Cialis