Glasopleiding

Tot eind februari is er nog de mogelijkheid om in te schrijven voor de 2e Ronde van het Stipendium!!!
Dus nog slechts 3 weken te gaan!

Medio 2013 is er de oproep geplaatst tot inschrijving voor mogelijke verkrijging stipendium voor educatieve mogelijkheden voor glaskunstenaars. Een aantal aankomende glaskunstenaars hebben zich daarvoor gemeld en inmiddels zijn er 5 glaskunstenaars die een stipendium toegewezen hebben gekregen:

De tweede ronde die ingaat per 1 december 2013, wordt opengesteld, niet alleen voor aankomende glaskunstenaars, maar ook zij die al langere tijd dit edel beroep uitoefenen en graag een geheel andere glas-richting uit willen gaan, kunnen zich hiervoor aanmelden.
De jury, t.w. Peter Bremers (glaskunstenaar), Margriet Pleiter (glasgalerie) en Albertjan Peters,  (initiator van het plan tot opzet van MBO-vakopleiding en oud-voorzitter van de VVMG), zullen ook deze  ingezonden voorstellen, onafhankelijk van elkaar, beoordelen.
Uitgangspunt is de educatie van glaskunstenaars! Gelden benodigd voor het uitvoeren van een of ander project/installatie worden niet gehonoreerd.
De jury zal alle ingezonden aanvragen nauwgezet beoordelen. Gekeken zal worden naar het talent van de kunstenaar, de motivatie, de passie welke hij/zij heeft voor de glaskunst, maar bovenal of en in hoeverre hij/zij een talent is met een (verdere) artistieke toekomst. De websites van aanmelders zullen goed bekeken worden en zijn ook een belangrijke factor van waardering.

Criteria:
Kunstenaars dienen een Voorstel in waarin het volgende duidelijk naar voren moet komen:

  • Wie bent u ? Een uitgebreide CV met o.a. vermelding van tentoonstellingen waaraan u  hebt meegedaan. Vermeld uw eigen website en andere sociale media waarmee u uw PR ten volle naar voren brengt.
  • Aan welke opleiding zou u deel willen nemen? Wat houdt de aanvraag inhoudelijk in (beschrijf wat de workshop/training of stage precies voor u betekent en waarom u deze graag wilt bijwonen en wat dat dan voor uw verdere toekomst betekenen zal. Geef een volledige omschrijving met verwijzing naar de internetsite van deze te volgende training/workshop.
  • Geef financiële informatie.
    Specificeer dit naar: Totale kosten workshop/training; benodigde reiskosten en verblijfkosten.
    De totale training die u voor ogen heeft, met verwijzing naar website van de desbetreffende instantie/kunstopleiding, in detail. Geef aan voor welk bedrag u subsidie aanvraagt en of er eventueel nog bij andere fondsen subsidie zijn aangevraagd.
    Het maximale subsidiebedrag is € 1.500,–.De jury beslist aan de hand van de aanvraag. De jury zal de kosten van alle trainingen/workshops verifiëren en bepalen of (deel)subsidie toegekend wordt.

Zend uw goed en volledig onderbouwd plan naar Margriet Pleiter, alleen via info@aventurijnglasgalerie.nl en wellicht komt u  in aanmerking voor een (deel) financiering van uw bijzondere wens.
De inschrijving voor het in aanmerking komen van deze tegemoetkoming sluit 28 februari 2014.

Over de uitslag van toekenning of afwijzing kan niet worden gecorrespondeerd.

Meer info omtrent opzet, doel en deelnemende kunstenaars van de Veiling 10-10-’10 vindt u op deze pagina’s.
De Jury,
Margriet Pleiter, Peter Bremers, Albertjan Peters.

osta viagra netistä Cialis Nederland Acheter Cytotec France comprar cytotec sin receta comprar priligy sin receta Priligy kaufen Acquistare Cialis